• ข้อมูลผู้บริหาร โรงเรียนบ้านจับไม้
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุระชัย  นาอุดม

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจับไม้

  โทรศัพท์ 089-351-5651 e-mail -

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต  สาขา บริหารการศึกษา

  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-08-31 09:53:18 น.

โรงเรียนบ้านจับไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0810612662 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]