ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
(School Management Information System : SMIS)

  • แบบวัดการรับรู้ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก

  • Social Network Fanpage โรงเรียนบ้านจับไม้
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาววันทนา บุญมาก

  • นางมุณภา หล่าเพีย

  • นางสาวลลิล สืบสิงห์

  • นายอัคชัย พิมพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,031
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนบ้านจับไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0810612662 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]