ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
(School Management Information System : SMIS)


  • Social Network Fanpage โรงเรียนบ้านจับไม้
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวลลิล สืบสิงห์

  • นางสาววันทนา บุญมาก

  • นางสาวชุติรัตน์ ม่วงทา

  • นางสาวเมธิกาญจน์ เหล่าชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,122
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนบ้านจับไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0810612662 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]