• ประวัติ โรงเรียนบ้านจับไม้
 • ชื่อโรงเรียนบ้านจับไม้ ที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย       สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 9 ห้อง เนื้อที่ 9 ไร่

  โดยมีหมู่บ้านในเขตบริการจำนวน  1  หมู่บ้าน แต่มีนักเรียนนอกเขตบริการมาเข้าเรียนจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองนาดี บ้านนาเหว่อและบ้านสามหนอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  ในปีการศึกษา 2561            

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                          โรงเรียนบ้านจับไม้ เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2497 มีนักเรียนทั้งสิ้น 29 คน โดยมีนายประเสริฐ มงคลสวัสดิ์ เป็นครูใหญ่คนแรก อาคารหลักแรก ได้รับความสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจากชาวบ้านจับไม้ นอกจากนี้ชาวบ้านยังร่วมกันสร้างอาคารเรียนให้ด้วย

  ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านจับไม้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บ้านจับไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ทั้งหมด 9 ไร่ 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-20 09:44:16 น.

โรงเรียนบ้านจับไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0810612662 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]